Hur monterar jag skyddsfolie på en lastbil?


Svaret på den frågan varierar beroende på vilken typ av yta som folien ska monteras på och vilken typ av folie som ska användas.


Clear Defend använder sig av en enkel och fungerande metod som inte kräver några förkunskaper. Våra produkter monteras med

vatten och diskmedel och en skrapa som fungerar utmärkt till de folier vi arbetar med. Alla produkter kommer färdigskurna och numrerade tillsammans med en monteringsguide för en enkel applicering.


Den traditionella metoden för att montera skyddsfolie på lastbilar är att lämna in hela lastbilen till en som folierar för hand genom att skrapa på, skära av och värma dit folien. Det är ett riktigt hantverk i grunden. Alla Clear Defends produkter är framtagna av grundaren själv som själv jobbat många år med foliering av fordon. Varje produkt är testad, utvärderad och anpassad innan försäljning. 


Clear Defends produkter är så pass enkla att montera själv att åkare kan göra det på hemmaplan. Samtidigt håller produkterna en så pass hög kvalitet som gör att även professionella folierare inte dragit* sig för att använda Clear Defends produkter för att effektivisera sitt arbete. 


*Företag som jobbat med folier i flera år har hört av sig och meddelat hur smidigt de tyckt att Clear Defends produkter är.

Steg för steg: att montera Clear Defends skyddsfolie på din lastbil

 

A. Ta fram din karta med färdigskurna bitar. Välj den del du vill montera.


B: Ta flaskan med monteringsvätskan och spraya rikligt: 

  1. ytan där folien ska sitta

  2. dina fingrar (torra fingrar lämnar spår i limmet)  

  3. folien innan du avlägsnar det från kartan 


C: Avlägsna den valda delen från kartan och spraya nu även klistersidan rikligt. 

  1. Placera folien på din lastbil enligt monteringsguiden. 


OBS! Var noga med att placera folien rätt från början. Folien går att omplacera tills du har börjat skrapa ut vätskan bakom den. Om du avlägsnar folien efter du har skrapat ut vätskan, finns det risk att limmet lossnar eller fingeravtryck fastnar vilket försämrar vidhäftningen på folien. 


D: Ta skrapan och håll sen fast folien med din andra hand, så att den inte flyttar sig när du skrapar ut vätskan. Tryck ut all vätska med skrapan och eventuellt fingrarna vid behov. Börja från mitten och ut. 

Om ytan du monterar på är välvd kan du behöva värma folien något med en varmluftspistol (max 90°C) så att det bättre formar sig över ytan. Tryck ut vätskan bakom den värmda folien.   


E: Upprepa stegen A-E för resterande instegsskydd. 

När du har monterat alla delar:


F: Torka av alla delar med en torr trasa.


G: Värm lite på kanterna runt alla foliedelar med varmluftspistol (max 90°C). Följ efter med ditt finger och tryck ner foliekanten för bästa vidhäftning. 


Ditt fordon är nu skyddat! Se monteringsfilmen som visar monteringsmetoden för Clear Defends produkter